map-marker

Mallorca, 349 - 08013 Barcelona

telephone

93 207 31 65

envelope

barcelona@dominiquesbcn.cat

pointer-up

CLICKEDU

AFA

L’AFA amb il·lusió per servir i acompanyar la nostra escola. Entre tots ho farem possible!a

L’ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES D’ALUMNES (AFA) del col·legi Dominiques Barcelona és una Associació que no té ànim de lucre i és membre de la Confederació Cristiana d’Associacions de Pares i Mares d’Alumnes de Catalunya (CCAPAC).aa

Objectius

 • Col·laborar amb l’entitat titular de l’escola, amb el professorat i la resta de personal en les activitats del centre i en la formació integral dels alumnes, d’acord amb les responsabilitats de cada estament i segons el caràcter propi de l’escola que inspira la seva línia educativa.
 • Col·laborar amb el manteniment i l’actualització del caràcter propi del centre, pel qual han optat els pares en elegir-lo per escolaritzar els seus fills.
 • Facilitar la relació del centre escolar amb el seu entorn social, cultural, econòmic i donar suport a les iniciatives del centre per a la millora de la qualitat educativa a través de l’activitat professional, cívica i sociocultural dels pares i mares.
 • Apropar les famílies a l’escola a través dels diversos mitjans de comunicació i les activitats adients i afavorir la relació família – escola des de criteris de corresponsabilitat educativa.
 • Assistir els pares o tutors en tot allò que concerneixi l’educació dels seus propis fills o pupils i promoure la formació permanent dels pares i mares amb la col·laboració preferent, si és possible, de l’escola i del seu professorat.
 • Promoure l’acció solidària entre els propis associats i en benefici dels fills, mitjançant beques i ajuts.
 • Promoure la representació i la participació dels pares i mares d’alumnes en el Consell Escolar, col·laborar amb aquest Consell mitjançant la participació i assistir els pares i mares dels alumnes en l’exercici del seus drets.
 • Defensar el ple exercici dels drets dels pares i mares en relació a l’educació de llurs filles i fills.
 • Col·laborar amb altres associacions semblants en el marc de les federacions i confederacions corresponents, en l’organització d’activitats conjuntes i en l’actuació en defensa dels drets esmentats.
 • Col·laborar en la promoció, organització i sosteniment d’activitats complementàries, activitats extraescolars o serveis escolars, d’acord amb el projecte educatiu del centre i en col·laboració amb la direcció del centre i el consell escolar, que en són responsables.
 • Promoure trobades, competicions esportives i altres activitats de caràcter col·lectiu que ofereixin possibilitats de convivència i de germanor.

Novetats

Activitats Extraescolars

L’AFA gestiona les activitats extraescolars. Aquestes activitats han estat elaborades amb el màxim esforç i professionalitat: es basen en un projecte educatiu consolidat i avalat per l'Ajuntament de Barcelona; per això, totes les nostres activitats son subvencionables.

Els alumnes poden gaudir de:

 • Activitats Culturals / Artístiques / Tecnològiques
 • Activitats Musicals
 • Activitats de llengua anglesa
 • Activitats esportives per petits i petites
 • Activitats esportives a partir de 3r de Primària
 • Escacs i Karate

Scratch - Programació

A qui va dirigit:

des d'I5 fins a 2n d'ESO

Preu

40€/mes

L’AFA gestiona les activitats extraescolars. Aquestes activitats han estat elaborades amb el màxim esforç i professionalitat: es basen en un projecte educatiu consolidat i avalat per l'Ajuntament de Barcelona; per això, totes les nostres activitats son subvencionables.

Els alumnes poden gaudir de:

 • Activitats Culturals / Artístiques / Tecnològiques
 • Activitats Musicals
 • Activitats de llengua anglesa
 • Activitats esportives per petits i petites
 • Activitats esportives a partir de 3r de Primària
 • Escacs i Karate

Arts & Crafts

A qui va dirigit:

des d'I3 fins a 3r de Primària

Preu

36€/mes

L’AFA gestiona les activitats extraescolars. Aquestes activitats han estat elaborades amb el màxim esforç i professionalitat: es basen en un projecte educatiu consolidat i avalat per l'Ajuntament de Barcelona; per això, totes les nostres activitats son subvencionables.

Els alumnes poden gaudir de:

 • Activitats Culturals / Artístiques / Tecnològiques
 • Activitats Musicals
 • Activitats de llengua anglesa
 • Activitats esportives per petits i petites
 • Activitats esportives a partir de 3r de Primària
 • Escacs i Karate

We Dance!

A qui va dirigit:

des d'I3 fins a 3r de Primària

Preu

46€/mes

L’AFA gestiona les activitats extraescolars. Aquestes activitats han estat elaborades amb el màxim esforç i professionalitat: es basen en un projecte educatiu consolidat i avalat per l'Ajuntament de Barcelona; per això, totes les nostres activitats son subvencionables.

Els alumnes poden gaudir de:

 • Activitats Culturals / Artístiques / Tecnològiques
 • Activitats Musicals
 • Activitats de llengua anglesa
 • Activitats esportives per petits i petites
 • Activitats esportives a partir de 3r de Primària
 • Escacs i Karate

Iniciació Esportiva

A qui va dirigit:

des d'I3 fins a I4

Preu

35€/mes

L’AFA gestiona les activitats extraescolars. Aquestes activitats han estat elaborades amb el màxim esforç i professionalitat: es basen en un projecte educatiu consolidat i avalat per l'Ajuntament de Barcelona; per això, totes les nostres activitats son subvencionables.

Els alumnes poden gaudir de:

 • Activitats Culturals / Artístiques / Tecnològiques
 • Activitats Musicals
 • Activitats de llengua anglesa
 • Activitats esportives per petits i petites
 • Activitats esportives a partir de 3r de Primària
 • Escacs i Karate

Multiesport

A qui va dirigit:

I5

Preu

35€/mes

L’AFA gestiona les activitats extraescolars. Aquestes activitats han estat elaborades amb el màxim esforç i professionalitat: es basen en un projecte educatiu consolidat i avalat per l'Ajuntament de Barcelona; per això, totes les nostres activitats son subvencionables.

Els alumnes poden gaudir de:

 • Activitats Culturals / Artístiques / Tecnològiques
 • Activitats Musicals
 • Activitats de llengua anglesa
 • Activitats esportives per petits i petites
 • Activitats esportives a partir de 3r de Primària
 • Escacs i Karate

Sobre Rodes

A qui va dirigit:

Educació Primària

Preu

40€/mes

L’AFA gestiona les activitats extraescolars. Aquestes activitats han estat elaborades amb el màxim esforç i professionalitat: es basen en un projecte educatiu consolidat i avalat per l'Ajuntament de Barcelona; per això, totes les nostres activitats son subvencionables.

Els alumnes poden gaudir de:

 • Activitats Culturals / Artístiques / Tecnològiques
 • Activitats Musicals
 • Activitats de llengua anglesa
 • Activitats esportives per petits i petites
 • Activitats esportives a partir de 3r de Primària
 • Escacs i Karate

Escola de Bàsquet

A qui va dirigit:

Educació Primària 1r i 2n

Preu

38€/mes

L’AFA gestiona les activitats extraescolars. Aquestes activitats han estat elaborades amb el màxim esforç i professionalitat: es basen en un projecte educatiu consolidat i avalat per l'Ajuntament de Barcelona; per això, totes les nostres activitats son subvencionables.

Els alumnes poden gaudir de:

 • Activitats Culturals / Artístiques / Tecnològiques
 • Activitats Musicals
 • Activitats de llengua anglesa
 • Activitats esportives per petits i petites
 • Activitats esportives a partir de 3r de Primària
 • Escacs i Karate

Escola de Futbol

A qui va dirigit:

Educació Primària 1r i 2n

Preu

38€/mes

L’AFA gestiona les activitats extraescolars. Aquestes activitats han estat elaborades amb el màxim esforç i professionalitat: es basen en un projecte educatiu consolidat i avalat per l'Ajuntament de Barcelona; per això, totes les nostres activitats son subvencionables.

Els alumnes poden gaudir de:

 • Activitats Culturals / Artístiques / Tecnològiques
 • Activitats Musicals
 • Activitats de llengua anglesa
 • Activitats esportives per petits i petites
 • Activitats esportives a partir de 3r de Primària
 • Escacs i Karate

Escacs

A qui va dirigit:

des d'I5 fins a 4t d'ESO

Preu

35€/mes

L’AFA gestiona les activitats extraescolars. Aquestes activitats han estat elaborades amb el màxim esforç i professionalitat: es basen en un projecte educatiu consolidat i avalat per l'Ajuntament de Barcelona; per això, totes les nostres activitats son subvencionables.

Els alumnes poden gaudir de:

 • Activitats Culturals / Artístiques / Tecnològiques
 • Activitats Musicals
 • Activitats de llengua anglesa
 • Activitats esportives per petits i petites
 • Activitats esportives a partir de 3r de Primària
 • Escacs i Karate

Futbol Federat CEEB

A qui va dirigit:

des de 3r EP fins a exalumnes

Preu

49€/mes

L’AFA gestiona les activitats extraescolars. Aquestes activitats han estat elaborades amb el màxim esforç i professionalitat: es basen en un projecte educatiu consolidat i avalat per l'Ajuntament de Barcelona; per això, totes les nostres activitats son subvencionables.

Els alumnes poden gaudir de:

 • Activitats Culturals / Artístiques / Tecnològiques
 • Activitats Musicals
 • Activitats de llengua anglesa
 • Activitats esportives per petits i petites
 • Activitats esportives a partir de 3r de Primària
 • Escacs i Karate

Bàsquet Federat FCBQ

A qui va dirigit:

des de 3r EP fins a exalumnes

Preu

51€/mes

L’AFA gestiona les activitats extraescolars. Aquestes activitats han estat elaborades amb el màxim esforç i professionalitat: es basen en un projecte educatiu consolidat i avalat per l'Ajuntament de Barcelona; per això, totes les nostres activitats son subvencionables.

Els alumnes poden gaudir de:

 • Activitats Culturals / Artístiques / Tecnològiques
 • Activitats Musicals
 • Activitats de llengua anglesa
 • Activitats esportives per petits i petites
 • Activitats esportives a partir de 3r de Primària
 • Escacs i Karate

Vòlei Federat

A qui va dirigit:

des de 1r d'ESO fins a exalumnes

Preu

42€/mes

L’AFA gestiona les activitats extraescolars. Aquestes activitats han estat elaborades amb el màxim esforç i professionalitat: es basen en un projecte educatiu consolidat i avalat per l'Ajuntament de Barcelona; per això, totes les nostres activitats son subvencionables.

Els alumnes poden gaudir de:

 • Activitats Culturals / Artístiques / Tecnològiques
 • Activitats Musicals
 • Activitats de llengua anglesa
 • Activitats esportives per petits i petites
 • Activitats esportives a partir de 3r de Primària
 • Escacs i Karate

Escola de música - Aula 7

A qui va dirigit:

This is just placeholder text. Hover over the module and click "Edit Content" to change it.

L’Escola de Música ofereix activitats d’iniciació musical, preparatori de llenguatge musical, grup de guitarres, cor de joves, batucada i formació en instruments musicals, en horari de migdia o tarda segons la modalitat.

Escola d’idiomes - BeKith

A qui va dirigit:

This is just placeholder text. Hover over the module and click "Edit Content" to change it.

Tots els nivells estan adaptats a les necessitats, capacitats i objectius de cada nen segons la seva edat:

 • Preschool Education: Etapa on els més petits es divertiran aprenent anglès mitjançant contes, jocs, cançons i activitats especialment creades per a ells.
 • Primary Education: Temps per construir una base sòlida de l'idioma i fomentar la producció de manera espontània, preparant l'alumnat per a les seves primeres titulacions oficials.
 • Secondary Education: Moment en què el nostre mètode, dinàmic i eficaç, conduirà al domini de la llengua anglesa i a l'obtenció de titulacions superiors

Casal d’Estiu

A qui va dirigit:

Des d'Infantil 3 a 3r de Primària

Durant l'última setmana de juny i el mes de juliol, oferim el casal d’estiu.

El casal gira entorn un eix conductor que, de forma motivadora, anirem descobrint un munt de reptes i realitzant moltes aventures!

L'horari del casal és de 9h a 17h amb menjador inclòs.

Hi ha una excursió setmanal enfocada a la temàtica anual.

Campus Esportiu d'Estiu

A qui va dirigit:

Des de 1r de Primària a 4t d'ESO

Durant l'última setmana de juny i el mes de juliol, oferim el Campus Esportiu d'Estiu.

El Campus està organitzat seguint dues temàtiques esportives setmanals.

L'horari del Campus és de 9h a 17h amb menjador inclòs.

Hi ha una excursió setmanal esportiva i una sortida setmanal a la piscina.

Si vols contactar amb nosaltres per comentar qualsevol aspecte relacionat amb les activitats extraescolars d’alumnes o famílies gestionades directament per l’AFA, o bé transmetre qualsevol tipus de suggeriment o queixa, envia un correu electrònic a: ampa@dominiquesbcn.cat.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website