map-marker

Mallorca, 349 - 08013 Barcelona

telephone

93 207 31 65

envelope

barcelona@dominiquesbcn.cat

Batxillerat

microscope

Batxillerat
Pensant en el teu futur

El batxillerat és una etapa educativa no obligatòria que té una durada de 2 cursos acadèmics (entre els 16 i els 18 anys).

El batxillerat completa el procés educatiu i maduratiu dels nostres alumnes. A l'obtenir el títol de batxillerat, l'alumne es trobarà preparat per a cursar estudis superiors, tant universitaris com de formació professional de grau superior. Per això considerem molt important preparar l'alumnat acadèmicament per afrontar el seu futur amb garanties.

Matèries i itineraris

Matèries obligatòries Itineraris per Modalitat Matèries específiques

Matèries obligatòries

 • Tutoria
 • Llengua Catalana i Literatura I i II
 • Llengua Castellana y Literatura I i II
 • Llengua Estrangera (Anglès) I i II amb un auxiliar de conversa
 • Educació Física (1r)
 • Ciències per al Món Contemporani (1r)
 • Filosofia (1r)
 • Història d’Espanya (2n)
 • Història de la Filosofia (2n)
 • Treball de Recerca (sense assignació horària)

Itineraris per Modalitat

Permeten a l’alumne/a accedir als estudis superiors que desitja.

Modalitat Humanitats

 • Llatí I i II
 • Literatura Universal
 • Història del Món Contemporani
 • Psicologia
 • Sociologia
 • Geografia
 • Història de l’Art

Modalitat Ciències Socials I

 • Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials I i II
 • Economia de l’Empresa I i II
 • Economia
 • Història del Món Contemporani
 • Geografia
 • Història de l’Art

Modalitat Ciències Socials II

 • Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials I i II
 • Llatí I i II
 • Economia de l’Empresa I i II
 • Economia
 • Geografia

Modalitat Ciències

 • Matemàtiques I i II
 • Física I i II
 • Química I i II
 • Biologia I i II

Modalitat Tecnologia

 • Matemàtiques I i II
 • Física I i II
 • Química I i II
 • Dibuix Tècnic I i II

Matèries específiques

 • Segona llengua estrangera (Français i Deutsch I i II)
 • Religió
 • Estada a l’Empresa

Atenció a la diversitat

Atesa la importància que prenen els resultats acadèmics d’aquesta etapa per accedir als estudis superiors (Universitat o Cicles Formatius de Grau Superior) o al primer treball, l’escola ofereix mesures d’atenció a la diversitat específiques com criteris de correcció adaptats i/o la possibilitat de fer el Batxillerat en 3 anys, que, juntament amb la voluntat, l’esforç i la constància per part de l’alumnat que les requereix, el forneixen per superar amb èxit aquests estudis postobligatoris.

Orientació acadèmica i professional

Un dels objectius principals de Batxillerat és que l’alumnat determini, amb coneixement, maduresa, responsabilitat i coherència, la continuïtat dels seus
estudis un cop finalitzat l’Ensenyament Secundari Postobligatori. Durant els dos anys que dura l’etapa, juntament amb l’atenció i l’assessorament de l’Equip de Tutors, del Departament d’Orientació Psicopedagògica i de l’Equip de Coordinació, l’escola organitza les Jornades d’Orientació Acadèmica i Professional (JOAP), Compartim experiències, decidim el futur, que comprenen diverses activitats com la realització de tests, xerrades i fires informatives, tallers i la visita al Saló de l’Ensenyament, amb el propòsit d’ajudar-los a orientar-se i facilitar la tria del nou rumb acadèmic que han de prendre amb garantia d’èxit.

Plurilingüisme

Durant aquests dos anys d’Educació Secundària Postobligatòria, l’alumnat assoleix les competències lingüístiques i socials necessàries per comunicar-se
de manera natural i eficaç en anglès i francès o alemany. A més, pot presentar-se al First Certificate in English (FCE) amb el suport d’un auxiliar de conversa, i al Diplôme d’ études en langue française (DELF).

Organització general de l’etapa

Horaris i cursos que engloba l'etapa:

2 cursos (dels 16 als 18 anys)

De 8.00 h a les 14.30 h

envelope-open

Contacta amb l'escola