map-marker

Mallorca, 349 - 08013 Barcelona

telephone

93 207 31 65

envelope

barcelona@dominiquesbcn.cat

Secundària

Educació secundària
Educant per al futur

L’etapa d’ESO (Educació Secundària Obligatòria) va dirigida a alumnes amb edats compreses entre els 12 i 16 anys.

Aquesta etapa té com a finalitat aprofundir en el procés educatiu de l'alumne, amb l'adquisició de coneixements, competències i habilitats que completin la seva formació acadèmica i el seu desenvolupament personal.

A l'acabar aquesta etapa de manera satisfactòria, els alumnes obtenen el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria. Després d'aquesta etapa, l'alumne pot continuar la seva formació cursant Cicles formatius de Grau Mitjà o accedir al Batxillerat.

Matèries i activitats complementàries

Matèries obligatòries Matèries optatives Matèries complementàries

Matèries obligatòries

 • Tutoria
 • Llengua Catalana i Literatura
 • Llengua Castellana y Literatura
 • Llengua Estrangera (Anglès)
 • Matemàtiques
 • Ciències Socials
 • Ciències Naturals - Biologia, Física i Química (de 1r a 3r d’ESO)
 • Tecnologia (de 1r a 3r d’ESO)
 • Educació Visual i Plàstica (1r i 3r d’ESO)
 • Música (1r i 2n d’ESO)
 • Religió
 • Educació Física
 • Treball de Síntesi (de 1r a 3r d’ESO)
 • Projecte de Recerca (4t d’ESO)

Matèries optatives

Permeten a l’alumne/a configurar el seu pla d’estudis en funció dels seus gustos, de les seves habilitats i de les seves preferències de futur.

Ciència i tecnologia

 • Robòtica (1r)
 • Fem salut (1r)
 • 17 goals of sustainable development (2n)
 • Impressió 3D (2n)
 • Scratch (3r)
 • Mobilitzem la informàtica (4t)
 • Science Bit Física i Química (4t)
 • Biologia i Geologia (4t)
 • Tecnologia (4t)

Idiomes

 • Deutsch (de 1r a 4t)
 • Français (de 1r a 4t)

Arts i humanitats

 • English theatre (1r)
 • Cultura Clàssica (2n)
 • Lletres inventades (3r)
 • Llatí (4t)
 • Visual i Plàstica (4t)
 • Música (4t)
 • Filosofia (4t)

Economia

 • Emprenedoria (3r)
 • Economia (4t)

Matèries complementàries

Permeten a l’alumne/a apropar-se a algun àmbit de la vida acadèmica, professional, personal i/o social.

 • Emociona’t. Programa Look Inside (de 1r a 4t d’ESO)
  Una hora en què el tutor de cada grup està amb els seus alumnes per reflexionar sobre el paper que juguen les emocions en el seu desenvolupament personal, acadèmic i social; alhora, també aprenen a identificar-les, a expressar-les i a gestionar-les adequadament
 • Another way to learn English & Talk, talk (de 1r a 4t d’ESO)
  Durant aquest temps, en un entorn de proximitat, l’alumne pot mantenir converses en anglès amb els seus companys i el professor sobre diferents temes o aspectes. D’aquesta manera, perdrà la vergonya, agafarà confiança i podrà parlar en anglès en altres situacions i indrets.
  De manera paral·lela, els alumnes treballen l’idioma de diverses maneres: obres literàries, pel·lícules, obres de teatre, parlant amb els turistes, etc.
 • Pensar per escriure, escriure per pensar (de 1r a 3r, hora compartida amb Llengua Catalana)
  Una oportunitat perquè els alumnes, en grups reduïts o amb dos/dues professors/es a l’aula, s’adonin que, per escriure correctament, han de tenir les idees ordenades. I per expressar correctament allò que pensem, hem d’escriure i/o parlar correctament.
 • Juguem amb les dimensions (1r d’ESO)
  Un complement a les Matemàtiques. Passar d’una dimensió a dos i a tres per treballar les formes i l’espai, imprescindibles per a la vida diària.
 • Jocs cooperatius a través de l’esport (2n d’ESO)
  L’alumnat, durant aquesta hora, mitjançant jocs cooperatius esportius, assolirà habilitats i competències socials com el lideratge positiu, capacitat d’adaptació, gestió de l’error, etc.
 • El nostre cos (3r d’ESO)
  Una hora en què els alumnes aprofundiran en el cos humà des d’una vessant més social i humana: com el tractem, com el castiguem, què passa amb ell quan fem segons quines coses. Serà una manera que els alumnes prenguin consciència de la importància de cuidar el seu cos.
 • Aprenentatge servei (4t d’ESO)
  Els alumnes “conviuen” amb persones grans i amb persones necessitades. S’aproximen a altres realitats i, així, s’adonen que el món va més enllà de la seva habitació i de la seva colla d’amics.

Aprenentatge cooperatiu

Per portar a terme dinàmiques cooperatives, l’alumnat d’ESO posa en pràctica la responsabilitat individual, la interacció cara a cara, la interdependència positiva, les habilitats interpersonals i l’avaluació individual i grupal, competències intra i interpersonals indispensables per a viure en societat i desenvolupar-se acadèmicament i professionalment, atès que fomenten l’esforç individual i grupal, la comunicació, el respecte, la confiança, el lideratge positiu i l’esperit crític vers els altres i vers un mateix.

Projectes

A través dels Projectes, l’alumnat d’ESO s’enfronta a reptes que li permeten apropar-se al seu entorn de manera més reflexiva i crítica des de diferents punts de vista, qüestionar i qüestionar-se, avançar-se a situacions futures, investigar de manera autònoma i resoldre problemes amb creativitat. Així, tot estimulant les Intel·ligències Múltiples, els adolescents poden ser més conscients de les seves fortaleses, potenciar al màxim les seves habilitats i reforçar les seves mancances o limitacions. D’aquesta manera, es treballa l’autoconeixement, s’incrementa la motivació i l’autoestima, i es millora l’ambient de l’aula.

Plurilingüisme

Durant l’ESO, l’alumnat aprofundeix en el coneixement de la llengua i la cultura angleses, la qual cosa el prepara i el pot predisposar per presentar-se al Key English Test (KET) i al Preliminary English Test (PET). A més, a 1r d’ESO, té la possibilitat d’iniciar-se en la llengua francesa o alemanya i aprendre-la durant els 4 anys de l’etapa.

En tots tres idiomes, el centre aposta per un aprenentatge vivencial i significatiu a través de lectures interactives, pel·lícules en versió original, cançons, teatre musical, jocs de rol, converses i viatges o intercanvis lingüístics.

Servei de Mediació

Entenent el conflicte com quelcom inherent a l’ésser humà com a ésser social i a les relacions humanes, el Servei de Mediació -emmarcat dins de l’Educació en Valors cap a una Cultura de Pau- es presenta com una eina, un procés positiu, dinàmic i participatiu que contribueix a la resolució no violenta dels conflictes i a la justícia social entre iguals en un ambient d’entesa i de cooperació mútues tot fomentant el diàleg, l’escola activa, la tolerància, el respecte, l’empatia i la comprensió.

Orientació acadèmica i professional

Si bé durant els dos primers anys de l’etapa, a través de converses amb el professorat i els tutors, l’alumnat d’ESO ja comença a plantejar-se qüestions sobre el seu futur acadèmic, és a 3r quan s’inicia l’Orientació Acadèmica i Professional, perquè ha de triar les matèries optatives del curs següent que el vincularan als seus estudis posteriors. A 4t, però, aquest acompanyament es fa més intens, atès que, en finalitzar l’etapa, ha d’optar per un dels dos ensenyaments postobligatoris: Batxillerat o Cicles Formatius de Grau Mig.

Així, perquè l’alumnat determini, amb coneixement, responsabilitat i coherència, la continuïtat dels seus estudis, juntament amb l’atenció i l’assessorament de l’Equip de Tutors, del Departament d’Orientació Psicopedagògica i de l’Equip de Coordinació, l’escola organitza les Jornades d’Orientació Acadèmica i Professional (JOAP), Compartim experiències, decidim el futur, que comprenen diverses activitats com la realització de tests, xerrades informatives, tallers d’orientació, sessions de recerca i entrevistes personals amb el propòsit d’ajudar-los a fer aquesta primera tria important en el seu camí cap el futur.

Look Inside

Durant aquests quatre anys d’ESO, l’adolescent experimenta profunds i importants canvis físics i psicològics, que influeixen de forma decisiva en l’aprenentatge. En aquest context, les emocions juguen un paper primordial, atès que les emocions regulen què decidim estudiar i quan ho fem. Per aquest motiu, el programa transversal Look Inside pren especial rellevància en aquesta etapa. Amb dinàmiques que conjuguen la reflexió i l’empatia, l’adolescent continua aprenent a identificar les seves emocions (i la dels altres), tot analitzant les causes i les conseqüències, i desenvolupant estratègies per canalitzar-les adequadament, amb l’objectiu de millorar la relació amb ell mateix i amb l’entorn, i, així, desenvolupar-se i madurar de manera natural, sana i equilibrada.

Organització general de l’etapa

Horaris i cursos que engloba l'etapa:

4 cursos (dels 12 als 16 anys)

De 8.00 h a les 17.00 h (tarda de dimecres no lectiva)

envelope-open

Contacta amb l'escola