Mallorca, 349 - 08013 Barcelona

93 207 31 65

barcelona@dominiquesbcn.cat

CLICKEDU

L’escola

Som una escola situada al barri de l’Eixample de Barcelona, propera al Temple de la Sagrada Família

La nostra tasca educativa se centra a acompanyar el nostre alumnat, partint de la seva individualitat, perquè tinguin la capacitat de realitzar el seu projecte de vida, acompanyant-los en totes les etapes educatives, des d’Infantil fins a Batxillerat.

Caràcter 
familiar

Dominiques Barcelona és una escola de marcat caràcter familiar on tots els equips, tant docents com no docents, tenen com a centre principal de la seva activitat l'educació de cada alumne i de cada alumna perquè sentin que l'escola és el seu lloc al món.

Educació emocional i Cultura del Pensament

A l’escola treballem la gestió de les emocions i el desenvolupament de la interioritat de l'alumnat en el seu camí per descobrir "qui són" i relacionar-se amb ells mateixos, amb els altres i amb la vida.

A més, fomentem la Cultura del Pensament i les Intel·ligències Múltiples per desenvolupar la competència d'aprendre a aprendre.

Escola en valors i
educació interreligiosa

Que n’és d’important una visió àmplia del món! A l'escola impulsem els valors que ens humanitzen: la solidaritat, l’empatia, la col·laboració, l’acollida, l’amor...  així ens preparem millor per conèixer i conviure amb nens i nenes, nois i noies, de diferents nacionalitats, cultures i tradicions religioses. En el fons tots tenim el mateix anhel: Ser feliços! 

Missió, Visió i Valors

Acompanyar infants, nens, adolescents i joves perquè desenvolupin el seu projecte de vida, educant cor i intel·ligència, i així contribuir a una societat més compromesa, transparent, fraterna i sostenible.

Volem fer dels nostres centres escoles profundament humanes on es té en compte tota la persona i totes les persones: promovent la formació integral dels alumnes en el seu aspecte personal, social i transcendent.

Des d’un estil educatiu senzill, obert, acollidor, alegre, de tracte personal.

En un clima de diàleg i respecte, d’obertura a tots els sectors socials, amb atenció preferent als alumnes més necessitats.

Donant importància al descobriment i a l’assumpció de valors per tal que els alumnes arribin a prendre decisions amb llibertat i responsabilitat.

Formant infants, adolescents i joves que siguin capaços d’integrar-se a la societat amb aptituds i actituds responsables i amb capacitat de transmetre els valors adquirits.

Promovent en el nostre alumnat l’adquisició de tècniques d’aprenentatge per tal que vagin progressant intel·lectualment i de manera autònoma i així fer cada vegada més real i efectiva la igualtat d’oportunitats.

En un clima de treball i exigència constants, orientant l’alumnat i ajudant-lo a desplegar les seves capacitats i les seves competències; seguint, de forma sistemàtica, el nostre pla d’atenció a la diversitat.

Establint una relació de proximitat i comunicació amb les famílies a través de l’intercanvi i la cooperació entre pares i educadors, amb la finalitat d’assolir una veritable acció educativa.

Treballant tot el professorat en equip, en un context de missió compartida, vetllant perquè la proposta educativa de la nostra escola es dugui a terme amb coherència i qualitat.

En un clima de millora continuada, tenint en compte la revisió i l’actualització en la nostra tasca educativa.

La nostra història

Les nostres escoles

CreaEscola Quality Certificate for Education Website