Mallorca, 349 - 08013 Barcelona

93 207 31 65

barcelona@dominiquesbcn.cat

CLICKEDU

Projecte educatiu

El nostre projecte educatiu

Posem en pràctica estratègies de pensament i metodologies actives que afavoreixen l’aprenentatge dels alumnes cuidant el seu desenvolupament emocional i humà.

El nostre projecte educatiu es recolza en:

 • Investigacions de la neurociència en matèria educativa i en l’aplicació de metodologies actives en les que l’alumne és el centre del seu aprenentatge.
 • El treball cooperatiu i per projectes
 • Educació emocional i humana
 • Estratègies de pensament
 • Intel·ligències múltiples
 • Desenvolupament de la creativitat
 • Aprenentatge plurilingüe
 • Atenció a la diversitat
 • Tutories personalitzades

El nostre projecte educatiu actual s'ha vist enriquit amb les investigacions de la neurociència en matèria educativa . Treballem des de les vuit intel·ligències múltiples defensades per Howard Gardner de la Universitat de Harvard com a pilar per personalitzar l'aprenentatge.

La interdependència positiva , la interacció cara a cara, la responsabilitat individual, les habilitats socials i el processament grupal com a pilars per crear unes comunitats d'aprenentatge cooperatiu on tots aprenem de tots, tal com el defineixen els germans Johnson & Johnson de la Universitat de Minnesota dels que hem rebut formació.

L'aprenentatge, basat en la cultura del pensament, segons la teoria de Robert Swartz, utilitzant destreses que afavoreixen el pensament creatiu i crític.

Coneix el nostre Projecte CREA

Mitjançant el projecte CREA formem persones íntegres, capaces de transformar el món des de la seva escala de valors. Treballem perquè els nostres alumnes siguin crítics, resilients, capaços de gestionar les seves emocions i autònoms.

Els 7 eixos del nostre projecte educatiu

 

En el centre del nostre projecte educatiu es troba l’alumne com a persona a la que volem donar una formació humana integral. L’objectiu és que puguin desenvolupar hàbits de treball que els permetin desplegar capacitats intel·lectuals, emocionals i professionals per a poder donar resposta als reptes del món global i donar sentit i benestar a la seva vida. Com ho fem?

A les escoles de Dominiques volem seguir animant l’alumnat a mirar dins seu

Look Inside és un programa d’educació emocional dirigit a l’alumnat de totes les etapes educatives. Té per objectiu el desenvolupament de les seves competències emocionals com a element essencial del seu dia a dia, ajudant-los a descobrir...

 • Que són capaços de percebre les emocions pròpies i les dels altres
 • Que són capaços d’expressar, gestionar i canalitzar les emocions de manera adequada
 • Que són capaços de tenir bona autoestima i actitud positiva davant la vida...
 • Que són capaços de relacionar-se amb els altres de manera reeixida i positiva.
 • Que són capaços de adoptar comportaments apropiats i responsables per afrontar de manera satisfactòria els reptes de la vida diària.

L'escull de les emocions

L’escull de les emocions és un mesurador d’estat d’ànim que ens serveix d’ eina per incrementar la consciència emocional i el llenguatge emocional. Desenvolupar el llenguatge emocional implica generar un vincle o connexió entre les experiències emotives de cada persona i les paraules associades amb les emocions. D ‘acord amb la teoria de la intel·ligència emocional de Peter Salovery i John Mayer el procés d’identificar i nombrar amb precisió les emocions és el primer pas per entendre-les i posteriorment regular-les. Identificar les causes i els efectes de les nostres emocions ens ajudarà a ser més responsables amb el nostre món interior i a prendre millors decisions.

"Si la pots nombrar la pots dominar". Marc Brakett

Perfil de l'alumne

A Dominiques acompanyem i eduquem al nostre alumnat perquè esdevinguin:

 • Autònoms
 • Crítics
 • Conscients
 • Creatius
 • Compromesos

i així contribueixin a una societat més solidària, transparent, fraterna i sostenible.

Al centre del nostre Projecte Educatiu està la persona i la seva singularitat. Una persona que hem de formar com alumne del segle XXI, i amb un perfil per poder donar resposta als reptes de futur i per conviure en una societat global.

 

Unitat Canina d'Intervenció Educativa

Aquest projecte va néixer amb la finalitat d’aportar al nostre entorn els beneficis de la interacció humà-animal mitjançant els tallers i les intervencions assistides amb la UC.

La Unitat està formada per un gos, el Drac, i una tècnica-experta en IAA, la Carme. La nostra experiència diària durant aquests últims cursos ens reafirma en la premissa que aquestes activitats amb el Drac milloren la qualitat de vida dels nostres alumnes.

No és fàcil tenir un gos a casa, per això gaudir de la possibilitat de tenir-ne un a l’escola és un privilegi que no volem deixar perdre. Com a resultat d’aquesta interacció entre les alumnes, els alumnes i la UC estem obtenint beneficis: preventius, físics, socials, psicològics i educatius.

En Drac és l’element motivador, el facilitador, l’estímul multisensorial capaç de captar l’atenció i la motivació de l’alumne i millorar la seva cooperació i implicació en el procés educatiu.

Pla de Mediació

La mediació escolar és un mètode per resoldre disputes i conflictes per tal de millorar les relacions i la convivència. És  un procés voluntari i confidencial,  en el qual es brinda l'oportunitat a l'alumnat en conflicte que es reuneixin amb una tercera persona neutral (mediador/a), per parlar del seu problema i intentar arribar lliure i responsablement a un acord dialogant les persones en conflicte.

Característiques de la mediació escolar:

 • Procés Informal
 • És voluntària
 • És confidencial
 • No és impositiva
 • És participativa entre iguals
 • És neutral i imparcial

Anualment, a la nostra Escola, es formen diferents alumnes i docents per tal d'esdevenir mediadors i mediadores de conflictes.  La formació es realitza a través de l'Institut de Mediació Integral.

La mediació escolar té com a objectius:

 • Aclarir els problemes
 • Proposar solucions
 • Arribar a acords

D'aquesta manera es millora la convivència dins i fora de l'Escola.

Projecte de Convivència

Com escola tenim un espai privilegiat per ensenyar i aprendre a viure i conviure, així com per fomentar i liderar la convivència en el propi centre i en l’entorn per aconseguir una major i millor cohesió social. És per això, que aquest projecte és un conjunt d’activitats que el centre desenvolupa a tots els nivells, per a mantenir el bon clima escolar i contribuir a l’èxit personal i acadèmic de tots els alumnes en el marc d’una societat complexa.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website