Mallorca, 349 - 08013 Barcelona

93 207 31 65

barcelona@dominiquesbcn.cat

CLICKEDU

Infantil

Educació Infantil
Aprenent i gaudint

A Dominiques Barcelona, l’etapa d’Educació Infantil atén a nens i nenes d’edats compreses entre els tres i els sis anys.

L’escola vetlla i orienta als infants a assolir uns aprenentatges funcionals i significatius ben oberts. Creiem fermament que el que és important és aprendre amb sentit, aprendre allò útil per al dia a dia. En aquest sentit, l’escola no només és responsable de transmetre un coneixement, tenim el compromís d’incidir en la seva actitud, en la seva personalitat i en el seu desenvolupament social.

Durant l’etapa d’educació infantil avançaran en el coneixement del propi cos i descobriran les seves possibilitats, construiran les bases de la seva autoestima, desenvoluparan la seva autonomia i les ganes d’aprendre.

Ens agrada que els infants es puguin expressar com volen, tenim en compte les diverses respostes sense caure en les estereotipades. Així doncs, la nostra tasca és generar un entorn on l’alumnat s’expressi, vulgui jugar, s’atreveixi a actuar, desenvolupi la capacitat d’observar i es relacioni amb respecte tot seguint unes normes de convivència.

"La infància no és merament una fase preparatòria per al futur, sinó una etapa de la vida amb uns valors i una cultura propis, conformada igualment per infants i adults." Helena Buri i Areta Wasilewska-Gregorowicz Infància a Europa núm. 28

Unitat canina

La incorporació del Drac a l’escola ha facilitat el procés d’adaptació dels nens i les nenes al centre. Ell facilita el moment de l’entrada a "l’escola dels grans". El Drac ha estat ensinistrat per a fer intervencions amb nens de totes les edats. Els infants aprenen a saber què significa tenir una mascota i el compromís que això comporta.

Ambients d'aprenentatge

L’experimentació i el joc és una font d’aprenentatge per a tots els nens i les nenes. Amb aquesta intenció posem en escena els ambients d’aprenentatge de lliure elecció, moments on el mestre canvia el seu rol per passar a acompanyar i guiar l’aprenentatge. D’aquesta manera fomentem que l’alumne sigui més autònom i cerqui estratègies i recursos per a poder donar solució a les propostes de cadascun dels ambients d’aprenentatge. És un espai també de socialització, atès que fomentem la relació de tots els infants d’Infantil.

Educació emocional

La societat del segle XXI  avança a una gran velocitat i en molts moments no som capaços d’aturar-nos a pensar: què sento? què veig en els altres? estic satisfet amb el que faig? El programa Look Inside vol donar eines als nens i a les nenes per potenciar la recerca d’aquests moments de reflexió. Així doncs, el coneixement i la gestió de les seves emocions i les dels altres és molt important. A Infantil introduïm les emocions bàsiques com l’alegria, la sorpresa, la por, la tristesa, el fàstic i la ràbia entre d’altres.

Lecto-escriptura

El llenguatge sorgeix de l’ésser humà com a mitjà de comunicació, però després es converteix en un mitjà per adquirir coneixement. El llenguatge possibilita la construcció del pensament i la seva estructuració, de manera que dominar-ho és fonamental per construir aprenentatge i fer que els infants siguin conscients del seus progressos.

Valorem que els infants escriguin i llegeixin amb significat i comprensió. És per aquest motiu que iniciem el treball de lectura a partir del propi nom. Aquest esdevé una paraula propera i coneguda que genera interès i fa que s’estableixin relacions amb facilitat per part de tot l’alumnat.

Treball per projectes

Aquesta metodologia de treball fomenta l’esperit crític de l’alumnat; ell i ella es qüestiona, cerca informació, la comparteix amb el seu grup d’iguals, busca solucions a les seves pròpies preguntes i experimenta. Els projectes motiven perquè parteix dels seus interessos i els comparteix amb la resta del grup classe. S’inicia a partir d’una pregunta inicial del grup i a partir d’aquí el/la mestre/a guia tot el procés. L’alumne de manera implícita esta donant sortida a la seva part més creativa.

Estimulació primerenca

Les investigacions en Neurociència han avançant molt i ens han aportat molt més coneixement sobre el funcionament del cervell. L’estimulació primerenca afavoreix les connexions neurològiques, creant així una bona xarxa neuronal. Es realitza amb un conjunt de mitjans, tècniques i activitats que persegueix l’objectiu de desenvolupar al màxim en els infants les capacitats cognitives, físiques, emocionals i socials.

Organització general de l’etapa

Horaris i cursos que engloba l'etapa:

3 cursos (dels 3 als 5 anys)

De 9.00 h a les 17.00 h

Contacta amb l'escola

CreaEscola Quality Certificate for Education Website