Mallorca, 349 - 08013 Barcelona

93 207 31 65

barcelona@dominiquesbcn.cat

CLICKEDU

La nostra història

1522

Segons els arxius de la Cúria Diocesana de Barcelona, és en aquest any que es constitueix la primera comunitat de germanes dedicada a educar noies d’un dels barris més antics de la ciutat. El convent i el col·legi estaven ubicats al carrer Beates, 1.

El llibre dels Anales de Catalunya (Tom III, p 173-174) de Feliu de la Peña fa esmena del col·legi com el primer dirigit per monges i dedicat a l’educació de les noies.

1532
19 de març de 1879

És la data en que la comunitat i el centre educatiu es traslladen a un nou edifici a l’Eixample, al carrer Mallorca, entre Nàpols i Roger de Flor, fins el moment actual.

La vida de les monges i de l’escola va patir els estralls devastadors de la Setmana Tràgica. Durant el mes de juliol l’edifici va ser parcialment destruït per les flames i la comunitat de germanes van haver d’abandonar el convent i el col·legi.

1909
1910

L’empenta i el coratge de les germanes es fan presents en la reconstrucció de l’escola i la reobertura del centre.

Durant la guerra civil espanyola, novament el convent i el col·legi experimenten els efectes de la destrucció incendiària. La comunitat va haver de marxar el mateix 19 de juliol.

1936
1939

Al gener, les Dominiques tornen a les seves classes i a la seva tasca d’educar a les noies del barri.

Seguint les ordenances dictades pel Ministeri d’Educació i Ciència, es van implantant les innovacions necessàries i el col·legi aconsegueix l’autorització definitiva el 30 de juliol de 1955.

1955
1966

El 31 de març de 1966 (BOE del 19 d’abril de 1966) li es concedida l’autorització de Centre de Batxillerat reconegut superior.

El dia 6 d’agost de 1975 rep la classificació definitiva com a Centre Homologat (BOE del 17 de gener de 1979).

1975
1975

La transformació i classificació definitiva en “Centre d’Educació General Bàsica” (EGB) va ser concedida el 25 de setembre de 1975 (BOE del 14 de novembre de 1975).

L’any 1969 es van edificar tres noves plantes, damunt les ja existents, a la zona que dóna al carrer Mallorca i l’any 1979 se n’aixecaren tres més a la part corresponent al carrer Nàpols.

1979
1984-1985

Durant el curs 1984-85 es va implantar la coeducació a Preescolar i es va continuant de manera progressiva.

L’any 1986 (mes d’abril) el centre va sol·licitar ésser inclòs en el règim de concerts educatius regulat pel Decret 86/1986, de 20 de març. La demanda va ser atesa i, des d’aleshores fins ara, el col·legi ha tingut concertats els nivells educatius obligatoris: Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria.
(Publicat en el DOGC el 6 d’agost de 1986, pàgina 2639).

1986
1993-1994

El curs 1993-94 (DOGC del 30 de gener de 1994), el centre rep la subvenció per a l’Educació Infantil (P3, P4 i P5).

El mes de gener de 2004 es sol·licita el concert educatiu per a l’Educació Infantil. El centre va ser inclòs en el règim general de concerts per l’Educació Infantil el curs 2004-05, des del 6 d’abril de 2004 (DOGC 4110 de 13 d’abril de 2004). Comença por P3 i en curs consecutius es va concedint per a P4 i P5. (còpia de la Documentació oficial en aquesta carpeta).

2004
2010

L’any 2010 es va sol·licitar que el centre fos ser inclòs en el règim de concerts educatius per al nivell de Batxillerat. Va ser denegat (DOGC nº 5654 de 21/06/2010).

Vam entrar a formar part de la Fundació Educativa Dominiques de l’Ensenyament. Seguim recreant el carisma, el tarannà de Sant Domènec de Guzman, educant des dels valors de l’Evangeli.

2010-2011
2018-2019

L’escola Dominiques de l’Ensenyament canvia de nom i passa a ser Dominiques Barcelona.

La tasca educativa que diàriament duem a terme a les nostres aules es caracteritza pel desplegament d’un projecte educatiu acollidor i inclusiu, que promou la llengua i la cultura catalana, que té entre els seus principals objectius garantir la igualtat d’oportunitats de la totalitat de l’alumnat, promoure el seu desenvolupament cognitiu i emocional i assegurar l’assoliment d’aquelles competències que els han de permetre viure, conviure i integrar-se plenament dins la nostra societat.

Avui

CreaEscola Quality Certificate for Education Website