map-marker

Mallorca, 349 - 08013 Barcelona

telephone

93 207 31 65

envelope

barcelona@dominiquesbcn.cat

pointer-up

CLICKEDU

Filtres HEPA a l’escola

A l’Escola treballem per fer dels nostres espais un lloc segur i garantir al màxim la seguretat dels i les nostres alumnes, com també dels treballadors i treballadores i evitar el màxim possible la propagació del virus. Per això hem pres un seguit de mesures que hem aplicat des de principi de curs.

Una de les mesures que més rellevància ha tingut en mantenir la seguretat dins l’’Escola és la instal·lació de filtres i purificadors d’aire HEPA en els espais de menjador per tal de retenir els virus, bacteris i fongs en l’ambient i netejar l’aire de partícules nocives per la salut, com de la covid-19. El virus flota per l’aire i es pot filtrar, els filtres HEPA capten als virus i expulsen aire net als menjadors. Aquests filtres permeten gaudir d’una òptima qualitat de l’aire en els espais on els infants estan sense mascareta durant el temps del dinar, reduint el risc de contagi.

Els filtres HEPA són filtres d’aire de partícules d’alta eficiència. Eliminen més del 99,9% dels aerosols del corrent d’aire que els travessa. I amb això, s’elimina el virus que pogués estar present en aquests aerosols, com també de bacteris i tot tipus de partícules nocives per a la salut. Els experts asseguren que els filtres d’aire HEPA són el millor tipus de netejadors d’aire que hi ha, ja que permeten netejar l’aire completament fins a 5 cops cada hora.

A part dels filtres HEPA, apliquem els criteris de ventilació de la guia del CSIC per tal de renovar l’aire d’aquests espais de manera natural, millorant encara més la qualitat de l’ambient, garantint en tot moment la seguretat a la nostra Escola i la salut del nostre alumnat.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website