map-marker

Mallorca, 349 - 08013 Barcelona

telephone

93 207 31 65

envelope

barcelona@dominiquesbcn.cat

pointer-up

CLICKEDU

La preinscripció escolar, entre el 13 i el 22 de maig

A partir el 13 de maig i fins el 22 del mateix mes es podrà dur a terme la preinscripció escolar per als ensenyaments de primer i segon cicle d’educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria, tal i com ha informat el Departament d’Ensenyament de la Generalitat. La preinscripció per al batxillerat serà a partir del 25 de maig.

Aquest any, al tractar-se d’un procés extraordinari per la Covid-19, es farà de manera telemàtica. No obstant, també es contemplen uns dies específics per atendre les preinscripcions presencials, que es faran del 19 al 22 de maig.   Un procés que enguany, a causa de les circumstàncies extraordinàries per la covid-19, tindrà uns dies específics per atendre les preinscripcions presencials. 

Així, com a prevenció davant el coronavirus, es promou la preinscripció telemàtica, i el tràmit es podrà fer tot online. S’elimina la necessitat de presentar la sol·licitud i la documentació en paper al centre, i queda substituïda per utilitzar el formulari telemàtic i enviar la documentació necessària -escanejada o fotografiada- mitjançant un correu a la bústia electrònica oficial del centre demanat en primera opció.

També s’han tingut en compte totes aquelles famílies que no disposin dels mitjans per dur a terme el procediment telemàtic, i amb l’objectiu de garantir l’equitat, es preveu que disposin d’uns dies per poder lliurar les seves sol·licituds de forma presencial. Aquesta, estarà disponible des del 19 fins al 22 de maig. Per fer-ho, cal demanar cita prèvia al centre. Cada centre determinarà el seu horari d’atenció al públic, segons les necessitats.

Amb seguretat

Totes aquelles famílies que hagin d’anar presencialment als centres per fer la preinscripció, han de tenir en compte un seguit de mesures i saber que:

  • Al centre hi ha d’anar el menor nombre possible de persones a fer les gestions (preferiblement que només sigui una).
  • Cal portar la documentació necessària per a poder-la escanejar o fotocopiar i, si pot ser, la sol·licitud emplenada des de casa. En el cas que el centre prevegi que farà emplenar les sol·licitud en paper, convé recomanar que portin el seu propi bolígraf.
  • Recordar la recomanació de portar guants i mascareta.
  • No poden acudir les persones de grups d’especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin símptomes. En aquest cas, poden autoritzar per escrit a una altra persona.
  • S’estableix la neteja diària dels espais, la ventilació periòdica de les instal·lacions; la instal·lació de mampares de protecció per als treballadors -i quan això no sigui possible, garantir al màxim la protecció individual dels treballadors-; i l’ús de mascaretes quirúrgiques, de pantalles protectores facials i de guants per personal que faci atenció al públic, així com de gel hidroalcohòlic.

Podeu demanar més informació i contactar amb nosaltres accedint a aquesta pàgina https://dominiquesbarcelona.com/preinscripcions/.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website