map-marker

Mallorca, 349 - 08013 Barcelona

telephone

93 207 31 65

envelope

barcelona@dominiquesbcn.cat

pointer-up

CLICKEDU

Equipament informàtic

Equipament informàtic

L’escola disposa de l’equipament i les infraestructures següents:

  • PDI amb ordinadors fixos a totes les classes d’infantil i primària
  • Projectors a totes les aules d’ESO i BAT
  • 2 aules mòbils d’ordinadors portàtils
  • 2 aules d’informàtica amb ordinadors de sobretaula
  • Ordinadors de sobretaula i portàtils en despatxos i sales de professors
  • Connexió a internet d’alta velocitat a tot el centre

Notificació d’incidències: Quan es detecta una incidència o anomalia en algun equipament TIC s’informa mitjançant l’obertura de la incidència a la plataforma Clickedu. Aquest avís el rep el Coordinador TIC que pren les mesures necessàries per a resoldre’l.

Configuració dels dispositius i instal·lació de programari addicional: Per facilitar el manteniment de l’equipament compartit i preservar la seguretat de la infraestructura tecnològica, no es pot realitzar cap tipus de canvi en la configuració establerta pels responsables ni instal·lar cap mena de programari en els dispositius informàtics sense l’aprovació del Coordinador TIC. Tampoc es pot actualitzar el programari existent ni la instal·lació d’extensions en els exploradors web.

Si un treballador/a del centre necessita incloure amb finalitats educatives algun tipus de programari específic en algun dels dispositius haurà de realitzar la demanda directament al Coordinador TIC que valorarà la petició, i si s’escau, realitzarà les gestions oportunes per fer-la possible.

Categories

CreaEscola Quality Certificate for Education Website