Mallorca, 349 - 08013 Barcelona

93 207 31 65

barcelona@dominiquesbcn.cat

CLICKEDU

Header interiores

Estratègia Digital de Centre

L’Estratègia Digital de Centre (EDC) és un document que recull totes les accions que es realitzen en un centre, i les que es realitzaran a mitjà termini, per aconseguir la màxima competència digital de l’alumnat, del professorat i del centre educatiu. Ha de tenir com a referent el Pla d’Educació Digital de Catalunya (PEDC), on s’indica la necessitat d’assolir la fita d’una societat digitalment competent, fent èmfasi en l’equitat i tenint en compte l’evolució del context social i tecnològic.

L'estratègia digital consta de: Part estratègica i Cultura digital.

  • La Part Estratègica marca l’horitzó on vol arribar el centre a mitjà termini en l’àmbit digital. Inclou una diagnosi, la definició d’objectius, la planificació de les accions a dur a terme per assolir aquests objectius i fixa l’avaluació de la mateixa estratègia.
  • En l'apartat Cultura Digital es recullen tots els documents del centre que fan referència a aspectes de la cultura digital. D'aquesta manera, es pot tenir una visió completa de l'assoliment d'aquesta cultura pel que fa a centre.

La comissió digital

La comissió EDC està formada per un membre de l'equip directiu, pel coordinador TIC i per dos representants més del…

Documentació bàsica

Gestió portàtils alumnes

Adquisició dels portàtils A l'escola, els alumnes treballen amb ordinador portàtil propi a partir de 6è EP. L'escola ofereix la…

Desconnexió digital

Per tal de preservar el dret a la desconnexió digital, el professorat del centre respecta l'horari de la jornada laboral…

Internet segura i propietat intel·lectual

Drets d'imatge Des del centre es promouen polítiques de difusió responsable d’imatges de menors. D’una banda, els drets d’imatge es…

Equipament informàtic

L'escola disposa de l'equipament i les infraestructures següents: PDI amb ordinadors fixos a totes les classes d'infantil i primària Projectors…

Comunicació

Usuaris de centre: plataformes

L'escola disposa de dues plataformes: ClickEdu: plataforma de gestió administrativa i de comunicació. Google Workspace: paquet d'eines i serveis de…
CreaEscola Quality Certificate for Education Website