map-marker

Mallorca, 349 - 08013 Barcelona

telephone

93 207 31 65

envelope

barcelona@dominiquesbcn.cat

pointer-up

CLICKEDU

Internet segura i propietat intel·lectual

Internet segura i propietat intel·lectual

Drets d’imatge

Des del centre es promouen polítiques de difusió responsable d’imatges de menors. D’una banda, els drets d’imatge es consulten a les famílies mitjançant el següent document, on es tenen en compte 3 nivells de privacitat: no difusió, difusió en plataformes internes, difusió en xarxes socials. 

ENLLAÇ A DOCUMENT 

També, des de les diferents tutories, es contemplen activitats destinades a l’educació de l’alumnat en aquest aspecte, intentant conscienciar sobre el perill de la sobreexposició sobretot en xarxes socials. Es contemplen xerrades amb els mossos i tallers adreçats a la sensibilització en aquest aspecte. 

Els treballadors del centre, per altra banda, també signen un document de drets d’imatge que en protegeixi el seu ús de la mateixa manera. 

ENLLAÇ A DOCUMENT

Internet segura

L’alumnat s’ha de connectar amb els dispositius electrònics mitjançant la xarxa DMQ-Alumnes, de la qual en disposen de la contrasenya. El centre disposa d’un Firewall de contingut que limita l’accés a pàgines amb contingut no apropiat, jocs en línia i xarxes socials, entre d’altres, de manera que es promogui l’ús acadèmic dels ordinadors quan estiguin al centre.

La normativa referent al mal ús de dispositius es contempla en la Normativa de convivència del centre, a l’article 28, i és considerat falta greu: 

28. Segons el Reglament Europeu de Protecció de Dades (RGPD), fer fotografies, gravacions, enregistrament de veu, etc. dins el recinte escolar (aules, passadissos, lavabos, vestuaris, etc.) i utilitzar-ho a Internet sense el permís de la persona implicada vulnera el dret a la intimitat i el dret a la mateixa imatge. Tampoc és permès difondre-hi dades i/o informació personal, connectar-se a pàgines web inadequades ni a canals de missatgeria instantània.

Categories

CreaEscola Quality Certificate for Education Website