Mallorca, 349 - 08013 Barcelona

93 207 31 65

barcelona@dominiquesbcn.cat

CLICKEDU

Header interiores

Estratègia Digital de Centre

L’Estratègia Digital de Centre (EDC) és un document que recull totes les accions que es realitzen en un centre, i les que es realitzaran a mitjà termini, per aconseguir la màxima competència digital de l’alumnat, del professorat i del centre educatiu. Ha de tenir com a referent el Pla d’Educació Digital de Catalunya (PEDC), on s’indica la necessitat d’assolir la fita d’una societat digitalment competent, fent èmfasi en l’equitat i tenint en compte l’evolució del context social i tecnològic.

L'estratègia digital consta de: Part estratègica i Cultura digital.

  • La Part Estratègica marca l’horitzó on vol arribar el centre a mitjà termini en l’àmbit digital. Inclou una diagnosi, la definició d’objectius, la planificació de les accions a dur a terme per assolir aquests objectius i fixa l’avaluació de la mateixa estratègia.
  • En l'apartat Cultura Digital es recullen tots els documents del centre que fan referència a aspectes de la cultura digital. D'aquesta manera, es pot tenir una visió completa de l'assoliment d'aquesta cultura pel que fa a centre.

Diagnosi

Per poder planificar l'estratègia digital del centre és imprescindible ser conscients de quin és el punt de partida, així doncs,…

Objectius

Un cop feta la diagnosi, la Comissió estableix com a objectius a assolir en el període 2023-2026: Objectiu 1: Desenvolupar…

Planificació i seguiment

Avaluació i millora

En elaboració
CreaEscola Quality Certificate for Education Website