map-marker

Mallorca, 349 - 08013 Barcelona

telephone

93 207 31 65

envelope

barcelona@dominiquesbcn.cat

pointer-up

CLICKEDU

La comissió digital

La comissió digital

La comissió EDC està formada per un membre de l’equip directiu, pel coordinador TIC i per dos representants més del claustre. Aquesta comissió té l’objectiu de desenvolupar l’estratègia digital de centre i liderar la transformació de l’escola cap a un centre digital innovador.

Membres

Mamen Gargallo | Directora

Montse Ballestero | Coordinadora TIC

Montse Rossell | Professora ESO. Membre del Departament TIC

Encarni Pleguezuelos | Professora ESO. Membre del Departament TIC

Sònia Acosta| Mestra de Primària. Especialista en robòtica

Objectius i funcions de la comissió digital

 • Dinamitzar la comunitat educativa, especialment els equips didàctics, perquè desenvolupi les línies d’acció acordades per la mateixa comissió.
 • Traslladar les línies de treball acordades amb tota la comunitat educativa (alumnat, docents, famílies, PAS i Consell escolar).
 • Elaborar l’EDC:
  • Triar la metodologia de diagnosi.
  • Fer i analitzar la diagnosi.
  • Determinar els objectius i planificar-los.
  • Determinar, planificar i fer un seguiment de les activitats per assolir els objectius.
  • Planificar i implementar la metodologia de seguiment i avaluació.
  • Recollir els protocols, procediments, instruccions, descripcions, etc. acordats, i documentar-los i recollir-los en un únic espai accessible.

Funcionament de la comissió

La comissió EDC es reuneix setmanalment per acomplir els objectius descrits en el punt anterior.

Categories

CreaEscola Quality Certificate for Education Website