map-marker

Mallorca, 349 - 08013 Barcelona

telephone

93 207 31 65

envelope

barcelona@dominiquesbcn.cat

pointer-up

CLICKEDU

Usuaris de centre: plataformes

Usuaris de centre: plataformes

L’escola disposa de dues plataformes:

  • ClickEdu: plataforma de gestió administrativa i de comunicació.
  • Google Workspace: paquet d’eines i serveis de Google específics del món educatiu.

Google Workspace

Tot l’alumnat, professorat i PAS del centre disposa d’un compte @dominiquesbcn.cat

Les eines que s’utilitzen són de caràcter pedagògic i permeten el treball cooperatiu i la comunicació entre alumnes, entre alumnes i professorat i, també, entre el professorat i el PAS.

La gestió dels comptes Google Workspace es descriu en el document que podeu descarregar aquí.

ClickEdu

Tots els membres del centre educatiu: alumnat, famílies, professorat i PAS, disposen d’un usuari.

En aquesta plataforma es gestionen tots els aspectes administratius, així com els resultats acadèmics de l’alumnat.

La gestió dels comptes ClickEdu es descriu en el document que trobareu aquí.

Categories

CreaEscola Quality Certificate for Education Website